Foreningens formål

Det primære formål med bådebyggeriet er

  • at skabe og bevare et hyggeligt og attraktivt værkstedsmiljø,
  • at tiltrække aktiviteter og personer som ved udlejning, produktudvikling og produktion oppebærer en indtjening sådan at LB kan vedligeholdes, udvikles og økonomisk hvile i sig selv.

Derudover skal medlemmer af LB kunne benytte faciliteterne efter nærmere fastsatte retningslinjer.

ANVENDELSE

  • Produkt udvikling og igangsættelse af mindre produktioner.
  • Etablering af en salgsportal gennem de sociale medier.
  • Invitere unge (og gamle) der har produkt ideer, som de gerne vil udvikle, producere og sælge.
  • Udlejning af værksted som base for håndværkere / private / selvbyggere, der udfører arbejde på både eller andet i Lundeborg.
  • Udlejning af rum / lokaler til anden passende aktivitet som pottemager, sejlloft, møbelpolstrer, butik, etc.
  • sommer udlejning til butik, musikværtshus, udstilling etc.
  • medlemmer af foreningen LB kan frit benytte værkstedet og maskiner til egne opgaver og projekter.

Før opstart af større projekter og ideer, tages disse op i bestyrelsen for en vurdering af om de passer tids- eller formålsmæssigt til stedet.