Foreningens formål

Det primære formål er at bevare og udvikle et attraktivt værkstedsmiljø med et maritimt islæt.

Stå til rådighed, som et samlingssted på Lundeborg Havn, for aktiviteter og personer, der ønsker at arbejde med produkt- og idé udvikling indenfor håndværk, kunst og design.

Arrangere offentlige arrangementer og eventuelle undervisningsforløb, således at det sikres, at historien og de håndværksmæssige teknikker gives videre til andre.

ANVENDELSE

  • Produkt udvikling og igangsættelse af mindre produktioner.
  • Etablering af en salgsportal gennem de sociale medier.
  • Invitere unge (og gamle) der har produkt ideer, som de gerne vil udvikle, producere og sælge.
  • Udlejning af værksted som base for håndværkere / private / selvbyggere, der udfører arbejde på både eller andet i Lundeborg.
  • Udlejning af rum / lokaler til anden passende aktivitet som pottemager, sejlloft, møbelpolstrer, butik, etc.
  • sommer udlejning til butik, musikværtshus, udstilling etc.
  • medlemmer af foreningen LB kan frit benytte værkstedet og maskiner til egne opgaver og projekter.

Før opstart af større projekter og ideer, tages disse op i bestyrelsen for en vurdering af om de passer tids- eller formålsmæssigt til stedet.